Rhea - Cybele - grécke božstvo

Rhea - Cybele - grécke božstvo

REA


Rhea dáva Kronosovi kameň namiesto Zeusa

Rea v Grécka mytológia bola jednou z dvanástich titanov, ktorí sa narodili zo zväzku Urano a Geea, na začiatku stvorenia, sestrou okrem iných aj z Oceano, Hyperion, Iapetus a Chrono.

Oženil sa so svojím bratom Cronom a mal početné deti vrátane Poseidona, Háda, Héry, Demetera, Estónsko.

Rhea bola veľmi uctievaná najmä na Kréte, kde tajne vychovávala svojho najmladšieho syna Zeusa za to, že ho ukradla z istej smrti, ktorú mu určil jeho otec Cronus, vydesená proroctvom, ktoré hovorilo o tom, že z jeho synov bude zosadený z trónu. V skutočnosti ho o mnoho rokov neskôr porazil Zeus, ktorý prevzal vládu nad svetom (pozri: Mýtus o zrodení sveta)

Rhea, tiež v gréckej mytológii, je tiež identifikovaná s Cybele , božstvo plodnosti a zeme, matka bohov a ľudí a množiteľka všetkého.